The Experiment: What is Hungarian Photographic Art

Gabor-kerekes
Please Join Us at the International Center of Photography Library
Thursday August 7 2014, 6:00-8:00 pm
to celebrate
The Experiment: What is Hungarian Photographic Art

Organized by Shandor Hassan in honor of the life and work of Gabor Kerekes (1945-2014)

inviteHungarian2014

The Experiment: What is Hungarian Photographic Art

The photographic work contained within the pages of these selected books represents examples of “experimentation” in “Hungarian” photography. These images, which span over 70 years, include those of Laszlo Moholy-Nagy and György Kepes; both of whom left Hungary, and Europe, and came to America at the end of the 1930’s. Both experimented with image making technology/science, were significant educators, and authored books of their educational visions. Moholy-Nagy formed the Institute of Design in Chicago, and György Kepes founded the Center for Advanced Visual Studies at MIT. Their activities as artists and educators had an influence on 20th and 21st century photographic culture and history.

This slideshow requires JavaScript.

In keeping with creative actions of earlier 20thcentury photographic experimentation and creative inquiry, artists in Hungary, and those of the Hungarian diaspora (of the past and today), have continued to explore the potential of the medium in all its aspects: aesthetically, scientifically-technically, psychologically, politically, and theatrically.

This slideshow requires JavaScript.

This trajectory/continuum of Hungarian photographic art, from the 1930’s through the 1970’s, and into the 2000’s displays a living, breathing culture which is delving further into the meaning and possibility of the medium – exploring the world that we live in, which emanates from the roots of a culture that spawned many of the initial ideas of the medium – through ongoing experimentation, and in conversation with the collective pool of ideas of international contemporary art culture.

In the window of the International Center of Photography Library are windows of time into an intense and prolific environment of exploration, a space worthy of wandering in.

This slideshow requires JavaScript.

This exhibit honors the life and work of Gabor Kerekes: 1945 – 2014

FILMS:

NAGY: http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos/1

BUHAROV: https://www.youtube.com/watch?v=ij_3Sz-lF5k

 

Sources

Nessim http://www.nessim.hu/

Vintage http://vintage.hu/

Lumen photo foundation http://www.photolumen.hu/

Bolt http://www.c3.hu/~bolt/index2.html

Mai mano haz http://www.maimano.hu/index_hu.html

Foto museum Keskemet http://fotomuzeum.hu/en

Selected List of Artists

Nándor Bárány
Buharov Brothers http://www.buharov.hu/portfolio/
Jen Detvay
Krisztina Erdei http://www.biennaleofsydney.com.au/19bos/artists/erdei/
Tibor Ebergényi
Ágnes Eperjesi http://www.eperjesi.hu/
Kálmán Gábos
Péter Herendi
József Hajdú http://kcsphotocollection.com/?page_id=648
Károly Halász http://www.halaszkaroly.hu/gallery.php?p=08&lng=en
György Kepes http://www.kepeskozpont.hu/en/biography-of-gyorgy-kepes/
Imre Kinszki https://www.flickr.com/photos/38020424@N04/sets/72157629105859278/
Arion Gábor Kudász http://www.arionkudasz.com/
Gábor Kerekes http://w3.enternet.hu/kgj/
Péter Kecskés
László Géza Mészáros
Dora Maurer https://donnaperformer.wordpress.com/category/dora-maurer/Klára Langer
György Lörinczy https://www.youtube.com/watch?v=p0j8Oq5yBI8
László Moholy – Nagy http://monoskop.org/L%C3%A1szl%C3%B3_Moholy-Nagy
Gabor Osz http://www.gaborosz.com/
Péter Puklus http://peterpuklus.com/
Sándor Pinczehelyi http://www.avantgarde-museum.com/en/museum/collection/4447-PINCZEHELYI-SANDOR/
Miklós Surányi
Tehnica Schweiz (Gergely László, Péter Rákossy)
Katarina Ševic http://www.impex-info.org/katarina/socialmotions01.html
Dezso Szabó http://www.ladaproject.com/artists/dezsoszabo/
Aron Fabian http://www.innenzines.com/
Peter Barta Zsolt http://www.nessim.hu/muveszek/8
Kristina Erdei http://www.biennaleofsydney.com.au/19bos/artists/erdei/
Tehnica Sweitz/Gergely Laszlo http://photolumen.hu/tehnicaschweiz/
http://photolumen.hu/tehnicaschweiz/

 

A kísérlet: Mi a magyar fotóm vészet?
A most bemutatott könyvek lapjain látható fotográfiai munkák a „magyar” fotóm vészet „kísérletez ” tendenciáinak példáit sorakoztatják fel. A több mint 70 évet felölel válogatás olyan szerz k munkáit is tartalmazza, mint Moholy-Nagy László és Kepes György, akik mindketten elhagyták szül hazájukat, de még Európát is, hogy Amerikában telepedjenek le az 1930-as évek végén. Mindketten a képalkotás technológiáival/tudományával kísérleteztek, jelent s pedagógiai tevékenységet folytattak, és pedagógiai
vízióikat könyvek formájában is közzé tették. Moholy-Nagy megalapította a chicagói Institute of Design-t, Kepes György pedig a Center for Advanced Visual Studies-t az MIT-n. A 20. századi fotótörténetr l és oktatásról kialakult ismeretanyag nagy részét ez a két személyiség formálta.

A 20. század elejének fotográfiai kísérletei és kreatív kutatásai folytatódtak a magyarországi, illetve a mindenkori magyar diaszpórában él m vészek törekvéseiben, akik kiaknázták a médium különféle – esztétikai, tudományos-technikai, pszichológiai, politikai és színpadi – alkalmazásaiban rejl lehet ségeket. A Magyar fotóm vészet pályájának ilyetén íve, illetve kontinuitása egészen az 1930-as évekt l a 70-es éveken át az ezredforduló utánig egy olyan él , lélegz kultúrát tükröz, amely a folyamatos kísérletezés, illetve a nemzetközim vészeti világ elképzeléseinek kollektív összességével való párbeszéd által egyre mélyebbre ássa magát a médium jelentéseibe és lehet ségeibe – felfedezve a világot, ahol élünk, és amely egy olyan kultúra gyökereib l táplálkozik, ami egyben a médium kezdeti elképzeléseinek bölcs je is.

Az International Center of Photography könyvtárának ablakai most egy olyan id síkra nyílnak, amely a kísérletezés intenzív és termékeny közege, olyan térre, amelyben érdemes elbolyongani.

A kiállítás Kerekes Gábor (1945 – 2014) élete és munkássága elott tiszteleg.

Shandor Hassan
Mióta a Fulbright fotóm vészeti kutatói ösztöndíjával egy évet töltött Budapesten (2008-09), Shandor Hassan a fotóm vészet, a kísérleti zene és a bels építészeti-, illetve bútortervezés területein tevékenykedik. Számos kiállításon és rezidencia programban vett részt, de más m vészek projektjeihez is tevékenyen hozzájárult. A fotográfia médiumának történetével és a magyar m vészeti élet jelen helyzetével kapcsolatos észrevételeit m vészekkel, galeristákkal, kurátorokkal, m vészeti szervez kkel, teoretikusokkal máig folytatott eszmecseréi táplálják.

Shandor Hassan
Since receiving a Fulbright in the field of photographic arts research in Budapest, Hungary [2008-09], Shandor Hassan has continued to participate in the fields of the photographic arts, experimental music, and furniture/architectural design. He has had several exhibitions, residencies, and been participant and contributor to other artist’s projects. His observations on the history of the photographic medium and what is going on now in the arts in Hungary has been nurtured through ongoing discussions with artists, gallerists, curators, artsorganizers and theoreticians of all sorts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s